Rensade bort ”kuvösen” och tog bort all tejp och överflödigt lim samt slipade till skarvar etc. Passade in bottenstocken mot de nylimmade spanten och det ser riktigt bra ut tycker jag. Nu är alla sex dåliga spant i aktern åtgärdade! Skönt, bara att gå vidare med koncentration på bottenstockar och bordläggning.