Har oljat bottenstockarna ett par gånger sedan sist. Strök dem en första gång med zinkmönja i kontaktytorna med bordläggning/spant. Därefter gick jag över till att snygga till bordkanterna för att så småningom kunna passa in nya med bra precision. Tanken är ju att det ska bli helt tätt utan nåtlimning.