Kölen ska bandas i den höga akterdelen. Det blir tre par band i rostfritt som kommer att stabilisera den sista metern av den djupa kölplankan. Det är lättare att göra det så länge flera av bordläggningsplankorna är borta. Därför påbörjade jag detta arbete idag. Åstadkom inte så mycket mer en två hål igenom kölplankan för det aktersta bandet, men det föregicks av en hel del mätande och fixande med borrjigg etc. Hålet på 10mm ska ju mynna precis i spunningskanten och vara lodrätt. Resultatet blev bra för det första paret.