Påbörjade fastsättning av bottenstockar och spant mot bordläggning. Började med bottenstocken längst förut. För att om möjligt tajta till bordläggningen komprimerade jag den med hjälp av spännband runt hela båten. Därefter skruvade jag bordläggningen mot bottenstocken (jämte spant 39). Jag kommer att se över skruvning i hela undervattenskroppen för att stabilisera skrovet så mycket som möjligt. Det märks att skruv och nitförband har glappat upp med åren vilket bidrar till läckage. Spant 39 och 45 monterades med M5 maskingängad skruv i A4 mot samborden på både styrbords och babords sida (2 per bord). Skruv ändarna ska jag senare kapa och knacka till med kullerhammare för att förhindra att muttrarna släpper.