Monterade de sista spanten samt drog fast bottenstocken över stödbocken mot kölplankan med M10 sexkantskruv. Planerade sedan vad som behöver göras med stävkraften som den kallas. Det är den horisontella förstärkning som binder ihop stävknäet, akterdäck och balkvägare. Den behöver pysslas om lite efter brutal håltagning för flaggstångsfäste, spiksjuka etc. Tillika behöver knäna som fäster den till bordsidor och balkvägare troligen bytas ut. Avslutade med att testa det aktre skottet på plats för att se hur det kan bli lite senare i projektet. smiley