Det börjar dra ihop sig för montering av alla nya och renoverade delar i aktern. Allt hänger ihop – Stävknä, akterspegelsramen, bottenstock, stävkraft etc. Dock återstår en del passning av bitarna. Först gäller nu att få bra passform på knäna och stävkraften. Jag kommer att skruva (och kanske limma) dessa delar. Ovansidan utgör ju undersidan på däcket så formen och styrkan är central. Stävkraften tar upp laster akterifrån och för över dessa till balkvägarna via knäna och den aktre däcksbalken vilket blir tydligt på bilden tagen underifrån.