Tog några timmar att passa in och skruva fast knät mellan bordläggning och stävkraft. Den är oroväckande sned och det är frågan om ens bukten är korrekt. Måste mäta in detta nästa gång.