Slipade eksponten till perfekt passning. Fick också hyvla lite på kontaktytorna för att vinkeln (bukten) ska bli så bra som möjligt. Slutligen borrade jag och försänkte för träskruven som kommer att fixera konstruktionen. Återstår finputsning av ytorna. Mycket nöjd med resultatet så långt…