Förra gången ”spackellimmade” jag toppen på stävknäet med ek som avslutning. Passningen uppåt mot stävkraften var inte perfekt så första uppgiften blev att med bandslipen justera avslutningen till plan passning uppåt. Därefter funderade jag en hel del på hur jag ska få till passningen av akterspegelsramarna. Vinklar och kurvor åt alla håll och dessutom saknas det mesta av bordläggningen i botten. För att kunna mäta in och finjustera bestämde jag mig för att montera lister mot spanten som kommer att ”simulera” kommande bordläggning. Det får bli nästa gång. Avslutade med att spackla en del gamla spikhål etc. på stävkraften. Testade med linoljespackel(kitt) vilket jag hoppas blir bra. Om det inte fäster ok gör jag om med Epoxy-spackel.