Sågade till ribbor i MDF som jag monterade mot spanten och som får fungera som ställföreträdande bordläggning. Enligt tidigare resonemang behövs det för att kunna finjustera och passa in akterspegelsramarna. Dom är ju sedan länge tillverkade men passar inte perfekt utan måste anpassas lite. Tillverkade en ny mall av ett laminat som hjälp för att få till en perfekt kurvatur. Bandslipen och 40-papper får göra jobbet eftersom det är svårt att hyvla ett sådant här stycke. Hann klart med styrbordsidan och det verkar fungera bra men jag behöver fixera ramen för att kunna avgöra precisionen. Påbörjade babordsidans ram men hann bara färdigt till hälften.